Bilyet adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima. Berikut penampakan bilyet nya ya.

Bahan biasa nya menggunakan kertas HVS 100gsm atau bahan lain yang dikehendaki speknya oleh pemesan.